Monthly Archives: септември 2010

Телевизията за Интернет

Въпреки че Интернет присъства ежедневно в живота ни, рефлексията в художествени произведения и особено в България, е много слаба. Затова всеки опит ми е любопитен. Нелош опит да представят дилемите на Интернет, авторските права, социалните мрежи и т.н. С някои цитати на Дейвид Линч ;-) Гледайте студентското предаване „Ку-Ку Презареждане“ var so = new SWFObject(«http://static.bnt.bg/public/flash/video_player.swf», «video», «404», «338», «9», [...]

Posted in ... | Tagged , | 2 Comments

Switch to our mobile site