Как точно?

Какво мога да направя за вас и какво можем заедно?

  • Да уточним от какво точно интернет присъствие имате нужда, както и приблизителните усилия и средства, които ще доведат до желаната цел.
  • Да изготвя идеен проект за вашата интернет инициатива.
  • Да помогна да изберете изпълнител на вашия проект.
  • Да осъществявам контакт от ваше име с изпълнителя.
  • Да изберем подходящия дизайн за проекта.
  • Да помогна с подбора на персонал, който ще  го поддържа и развива.
  • Да помогна с обучението на хората, които ще бъдат ангажирани с проекта.
  • Да помагам със съвети за управлението, развитието и поддръжката на проекта .
  • Да ви помогна с избора на рекламна кампания и маркетингова стратегия в интернет.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam protection by WP Captcha-Free

Switch to our mobile site