Линковете от презентацията ми за Blogmasters

Какво е блог?

Каква е разликата между корпоративен блог и корпоративен сайт?

Стил на блогване, блогиране, стил на блога

Блогът като велосипед

Как да изградя общество около блога си.

Как да накараме блог да ни публикува?

Личен и корпоративен блог – личен опит

За какво се използва корпоративният блог?

“допълнителна комуникация”

“неформален канал”

“познаваемост”

“подробности, за разлика от 30 сек. клип”

“обратна връзка”

“прозрачност”, съответно подобряване на имиджа

Какво се случи с блоговете?

Какво ще се случи?

Грешки, които да не се допускат в блоговете (бонус)

This entry was posted in ... and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam protection by WP Captcha-Free

Switch to our mobile site