Телевизията за Интернет

Въпреки че Интернет присъства ежедневно в живота ни, рефлексията в художествени произведения и особено в България, е много слаба. Затова всеки опит ми е любопитен.

Нелош опит да представят дилемите на Интернет, авторските права, социалните мрежи и т.н.

С някои цитати на Дейвид Линч ;-)

Гледайте студентското предаване „Ку-Ку Презареждане“


This entry was posted in ... and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

2 Comments

  1. Posted 30/09/2010 at 23:21 | Permalink

    Хм, интересно защо пък точно Ку-Ку Презареждане? Аз го гледам и, познавайки екипа, мисля, че новият сезон ще бъде още по-добър. :)

  2. Posted 10/10/2010 at 18:53 | Permalink

    Ех, ако знаеш, Коце, колко много се е променила концепцията за това предаване. Трябваше да е забавно, сатирично... Сега е станало по-скоро задълбочено-досадно... Но е готино, добре се справят, наистина.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam protection by WP Captcha-Free

Switch to our mobile site