Вместо рецензия — fanopic.com

Вместо рецензия   fanopic.comЗдравей, Комитата

За наше най-голямо съжаление ти събщаваме, че Fanopic.com ще бъде закрит на 20 март 2011 г.

Как ще протече закриването на сайта?

1. На 20.01 ще спрем поддръжката на Fanopic.com.

2. След 20 януари ще разполагаш с 2 месеца, през които ще можеш да съхраниш важното за теб съдържание от личния си профил.

3. Две седмици преди финалното закриване на сайта ще получиш подсещащо писмо.

4. Fanopic.com ще бъде окончателно закрит на 20 март 2011 г.

С уважение,

Екипа на Fanopic.com

This entry was posted in ... and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam protection by WP Captcha-Free

Switch to our mobile site